Huisregels

Met het betreden van het publieksgebied geeft eenieder aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de volgende huisregels:

  • Het betreden van het terrein is voor eigen risico, de organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers/ medewerkers/ vrijwilligers zelf.
  • Fietsen/scooters zijn niet toegestaan op het terrein maar moeten worden achtergelaten bij de daartoe aangewezen plekken.
  • Aanwijzingen van organisatie, medewerkers en beveiliging dienen altijd te worden opgevolgd.
  • Hinderlijk gedrag kan leiden tot verwijdering van het publieksgebied
  • Het is verboden mee te nemen: vuurwerk, wapens, drugs of items die overlast geven aan andere bezoekers
  • Tassen, rugzakken en dergelijke kunnen door de beveiliging worden gecontroleerd op aanwezigheid van dergelijke voorwerpen.
  • Alle tijdens het evenement genomen foto en video opnames zijn rechten vrij en ten behoeve van promotie van Het Nationale Vuurwerk, voor commerciĆ«le doeleinden mag het alleen met toestemming van de organisatie..
  • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en te samplen rondom of op het terrein.
  • Bij het constateren van strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld.
  • APV Rotterdam blijft van toepassing

Indien men zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan men toegang tot het gebied ontzegd worden.